14 september 2018
Terug

Komt jouw club in aanmerking voor subsidie?

Wat vooraf ging

Er was een lichte paniek bij verschillende sportclubs in 2017. De wet omtrent BTW-sportvrijstelling ging gewijzigd worden. Deze vrijstelling betekende in de oude situatie dat clubs en stichtingen* geen btw hieven op diensten die zij aan hun leden aanboden. Dit met de gedachte om sportdeelname te stimuleren. Het Europese Hof van Justitie heeft echter besloten dat deze heffing vanaf 2019 ook gaat gelden voor diensten aan niet-leden. Dit geldt echter ook voor de ter beschikking stelling van een accommodatie. Wat betekent dit voor de subsidie van sportclubs?

Nadeel

De organisaties die hier recht op hadden, zagen dit somber in. De wijziging kan namelijk nadelig uitpakken voor hen. Vrijstelling van BTW betekent namelijk ook het verliezen op het recht van heffing en vooraftrek van BTW. Organisatie kunnen hierdoor geen BTW meer aftrekken. Denk hierbij aan de in rekening gebrachte BTW bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie.

Beroepssport is uitgesloten, alleen amateurclubs komen in aanmerking!

Nieuwe regeling

Vanwege de nadelige impact van dit besluit is er besloten een nieuwe regeling te starten per 1 januari 2019. Deze regeling subsidieert de bouw (verbouwing & nieuwbouw), onderhoud , verduurzaming en beheer van sportaccommodaties. Verder zal de regeling ook de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen subsidiëren. Er zitten natuurlijk wel wat eisen aan de regeling.

 • De regeling geldt alleen voor amateurclubs. Beroepssport is dus uitgesloten.
 • Subsidie voor sportclubs is niet geldig voor activiteiten waar recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie voor sportclubs geldt maximaal drie jaar
 • De aanvraag van de subsidie voor sportclubs moet per kalenderjaar voor minimaal 5.000 euro en maximaal 2.500.000 euro zijn.

Hoe hoog is de subsidie voor sportclubs?

 • Bouw en onderhoud van sportaccommodaties: 20% van de kosten
 • Beheer, aanschaf en onderhoud van sportmaterialen: 20% van de kosten
 • Een aanvullende subsidie kan aangevraagd worden bij maatregelen van energiebesparing en betere toegankelijkheid: 15% van de kosten. Klik op onderstaande link om meer informatie te krijgen over deze maatregelen. 
  Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommondaties.
  Aanvullende subsidies

Definitief

Het instellen van deze subsidieregeling is aangekondigd in de Staatscourant en daarom definitief. Praktische informatie over de procedures bij een dergelijke aanvraag wordt later dit jaar bekend gemaakt door de Rijksoverheid. De totale pot aan subsidies zal 87.000.000 euro bedragen. Voor gemeentes is onder de zelfde noemer een apart bedrag gereserveerd van maar liefst 152.000.000 euro!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen?

 

Komt jouw club in aanmerking voor subsidie?